آموخته ام که وابسته نباید شد نه به هیچ کس، نه به هیچ رابطه اى و این لعنتى، نشدنى ترین کارى بود که آموخته ام!

گریز دلپذیر آنا گاوالدا

/ 1 نظر / 20 بازدید
آبان دخت

آخ يعني ... آخ !