زن که باشی

زن که باشی
گاهی کم می آوری
دست هایی را که مردانگی شان امنیت می آورد
و شانه هایی را که استحکام آغوششان لمس آرامش را به همراه دارد.
دست خودت نیست زن که باشی گاهی دوست داری تکیه بدهی...پناه ببری...ضعیف باشی...
دست خودت نیست زن که باشی گه گاه حریصانه بو میکنی دستهایت را
شاید عطر تلخ و گس مردانه اش لا به لای انگشتانت باقی مانده باشد.
 
 
دست خودت نیست
زن که باشی
همه ی دیوانگی های عالم را بلدی.
میتوانی زیر لب ترانه بخوانی و آشپزی کنی...
میتوانی جلوی آینه موهایت را شانه کنی و حس کنی نگاهش را
 
زن که باشی هروقت که صدایت میکند:خوشگلکم!!!
خدا را شکر میکنی که درچشمان او زیبایی
دست خودت نیست
زن که باشی
همه ی دیوانگی های عالم را بلدی...
 
پ.ن: متن بالا قسمتهای منتخب از یک ایمیل و از یک نویسنده ناشناس است.
/ 4 نظر / 12 بازدید
یک دوست

like

بیتا

زن که باشی فقط وفقط اگر بگذارند خودت باشی شادباشی رهاباشی کافی است

سوژه

سلام فرق نمیکنه تو چه سنی باشی . زن بودن یعنی تشنه نوازش بودن و گرسنه تکیه دادن اگرچه تکیه گاه واقعی باشی ومن گرسنگی و تشنگی را علیرغم کوه بودنم احساس و زندگی می کنم. آنا جون از پیدا کردنتون خوشحالم .

l-ven

[گل] راست گفته!