سخنی با خدایم

دلم یک سورپرایز می خواهد. یک اتفاق غافلگیر کننده شاد. خدایا حواست به من هست؟ روی "شاد" بودنش خیلی تاکید دارم ها. جمله ام را کامل شنیدی؟ قربان اون گوشهایت بروم که یک وقتهایی انقدر برای اجابت درخواست عجله داری که فقط قسمت اول آن را می شنوی. دلم می خواهد به طرز غیرمنتظره ای شاد شوم.....قربان یو. روی ماهت را می بوسم..... آنا

                                                                               

/ 1 نظر / 22 بازدید
آبان دخت

آرزو می کنم که رخ دهد :)