در آستانه آبان ماه

یکی از علائم نزدیکی به ماه و روز تولدم در من -که یکی از دوستهام دقیقا سه سال پیش در من کشف کرد- دل نازک شدنمه. می دونم حالا بعضی ها یه پوزخند می زنند که ای بابا این که چیز جدیدی نیست و تو کِی پوست کلفت بودی که حالا نازک شده باشه؟!؟ قبول، ولی این روزها نازک نارنجی تر می شم و هی با بهانه و بی بهانه احساساتی می شم و اشکهام قل می خورن و میان پایین. لوس می شم دیگه، دست خودم نیست.
اینا رو گفتم که بگم -درواقع اولتیماتوم بدم- که به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید، مبادا ترک بردارد چینی ِ دل ِنازُکِ آبانی ِمن...

/ 4 نظر / 14 بازدید
سمیه

سعی کن امسال متفاوت باشی به خودت همش تلقین کن که دیگه دلنازک نیستی و این تولدت با همیشه فرق داره. پیشاپیش تولدت مبارک خانومی[گل]

Mary

پیشاپیش تولدت مبارک دخترک دل نازک آبانی.... بهترین ها رو برات آرزو میکنم آنا ی مهربون

منطقه امن

پس خوب است و درست... همه چیز مریم گاهی در مامنت پست سنگین میگذارد نگرانم میکند...نگرانش میشوم... اما خوبم... همین امنیت چند متری کوچک را با کل دنیا عوض نمیکنم.... آپم شما هم دعوت