از مصادیق حال گیری می تواند این باشد که:

جمعه شب، کمی از نیمه شب گذشته، از عروسی برگردی، غُرغُرکنان در حالیکه توی دلت به صبح شنبه بد و بیراه می گویی، بی حوصله مانتو شلوار دخترک و لباس فردای خودت را بیاوری که اتو کنی، بعد در کمال ناباوری ببینی که جناب اتویی که عصر همان روز مثل قرقی روی لباسها سُر می خوردند و فِرت و فِرت چروک ها را صاف می نمودند، سوخته و از کار افتاده اند. 

/ 2 نظر / 17 بازدید
مامان درساوآیتا

یکی ازنفرت انگیزترین کارها این اتوکاری جمعه شباست اتو هم خراب شده باشه که دیگه نورعلی نور

آبان دخت

اي بابا ! :(