خانوم مهندس

موهایش را با کلیپسی پشت سرش جمع کرده. تا کمر روی میز وسط هال خم شده و دارد برای مسابقه پیش بینی نشده وزارتخانه که فرداست و بعد از ظهر امروز از زمانش باخبر شده، نقشه پل را تمرینی می کشد. دلخور است از اینکه با مهدیه که با هم مثل سگ و گربه کارد و پنیر هستند هم گروه شده. مهدیه یک سال بالاتر است، اما قرار شده نقشه را دخترک بکشد و کار ساخت پل را هردو با هم انجام بدهند. خط کش و نقاله و پاک کن و مداد را دوروبرش پخش کرده و به بابا می گوید: "مهدیه سر خط کشو نگه دار."

/ 5 نظر / 12 بازدید
یک دوست

[ماچ][بغل]

سمیه

الهههی خانوم کوچولو پرمشغله.ماشااله پشتکار داره مثل مادر خانومیش

مامان درسا

عزیزم موفق باشی خانوم مهندس به قول آیتا جی ارم جی ارم فتحه بده خانومی ( جیگرم جیگرم) که نمی دونمم از کدوم فیلم یاد گرفته!!! دق کردیم تا بلاخره دیروز اینترنتمون برقرار شد.[لبخند]

شقایق

جیگرشو برم من ...

نسیم

چند سالشه؟!