مفتح یا میرداماد؟

توی مترو دختری که فاصله صورت هامون کمتر از 10 سانتیمتر بود، یک دفعه و با شور و شوق پرسید: "آره یا نه؟" درحالیکه نگاهم به سمت دیگه ای بود، برگشتم و با تعجب پرسیدم: "چی ؟" گفت: " برم یا نرم؟" سریع و بدون لحظه ای مکث جواب دادم: "برو". با لبخندی به پهنای صورتش گفت: "پس میرداماد پیاده می شم." قطار توی ایستگاه توقف کرد و پیاده شدم، درحالیکه به دختر و رژ قرمزش و اس ام اس هایی که مرتب براش می اومد فکر می کردم . به اینکه باید می رفت یا نه؟

/ 4 نظر / 17 بازدید
نفس

چقدر از این لحظات در قطار زندگیمون پیش آمده که باید تصمیم میگرفتیم که بریم یا بمونیم و چقدر این تصمیمات اشتباه و یا درست بودن واقعا چقدر تصمیم گیری سخته

لينك‌زن

سلام آناي عزيز اين پست وبلاگ شما در "لينك‌زن" بازنشر داده شد باتشكر لينك‌زن http://linkzan.com/archives/3712