روز از نو، روزی از نو

زندگی کاری من از فردا جور دیگری خواهد بود. کار جدید، آدم های جدید و حتی شاید اتاق جدید. پشت سرم آدم هایی هستند که مصرّانه می گفتند ما را هم با خودت ببر و پیش رویم آدم هایی که اکثرشان صادقانه ابزار خوشحالی کردند از کار کردن بامن و قول همکاری دادند. و البته آدمی که به خودش وعده ریاست این مجموعه را داده بود و با آمدن حکم من، همان ظهر چهارشنبه قهر کرد و رفت و آدمی که تا قبل از آن حکم جوری به من نگاه می کرد که انگار ارثیه خانوادگی اش را دست من سپرده و کمتر از چند دقیقه بعد از رویت آن حکم با نیشی تا بناگوش باز آمد و نشست کنار من و من هر لحظه چشمانم از تعجب گشادتر می شد از روی این آدم که چه سریع رنگ عوض کرد و همان لحظه داشت سعی می کرد باند جدید را تشکیل بدهد و زیرآب نفرات مجموعه قبلی من را می زد و برای حالگیری از آن ها برنامه ریزی می کرد.

 

این اتفاقی که افتاد و شرایط جدید، ظاهر دلفریب تری دارد اما برای من با چالش ها و دغدغه های جدیدی همراه خواهد بود و البته مسئولیت بیشتر و وقت گیرتر.

/ 7 نظر / 13 بازدید
شقایق

امیدورام آن چه پیش آمده به نفعت باشد و نتیجه اس آن چیزی باشد که می خواهی ...

نفس

وای که چقدر از این آدمهای بوقلمون صفت بیزارم . امیدوارم که این تغییر برایت سرآغاز خوبی باشه و دل نگرانیهات را کم کنه

بانو

موفق باشي آنا جان.

بانو

موفق باشي آنا جان.

فیروزه

موفق باشی آنا جان ... البته مطمئنم که موفق خواهید بود ...

بیتا

بهترینهای دنیا درانتظارت...موفق باشی عزیزدلم

منتظر

اين روزها بيشتر از هر روز ديگري دلتنگم ، دلتنگ و مشتاق اويي که بايد باشد و نيست . مي دانم که مي آيي و اين حقيقت دارد ...