جهت ثبت در تاریخ

یک روزهایی مثل امروز از خودم بدم میاد. از اینکه جلوی بعضی از آدم های مزخرف نتونستم به اندازه کافی محکم باشم و از خودم ضعف نشون دادم از خودم بدم میاد.

/ 0 نظر / 62 بازدید